Hakkında

Kuruluş Tarihi ve Yasası : Yüksek Öğretim Kurulunun 17.02.1993 günlü toplantısında alınan kararla ve 2547 Sayılı Yasanın 2880 Sayılı Yasayla değişik, 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yönetmeliği, 12.9.1994 tarih ve 22049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerleşim Durumu : Üniversitemizin Karaağaçtaki Rektörlük yerleşim bölgesi içerisinde, 3 katlı, 710 m2 alan kaplayan yeni binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluş Amacı : Fizik ve uygulamalı matematik alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama yapmak ve yaptırmak, yeni gelişmeleri izlemek, ulusal ve uluslar arası düzeylerde konferans, seminer, sempozyum, kurs, yayın v.b. bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kamu ve özel kesim kuruluşlarınca önerilecek konularda araştırma ve inceleme yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmaktır.

Bu içerik 10.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1452 kez okundu.